top of page

Popis projektu

Studie návsi a rybníka ve Všechromech

Inspirace%202_edited.jpg
ikona person.png

Ing. Jiří Hofman

png-clipart-google-map-maker-computer-ic

k.ú. Všechromy

ikona peníze 2.png

90.000 Kč

ikona kalendář.png

2021

Záměrem je revitalizace centra obce Všechromy. Tento návrh řeší první krok, tedy provedení architektonické studie nové podoby návsi a rybníka.

Studie by se měla zaměřit na vytvoření prostředí, které by přispívalo k veřejnému životu obce.

Na návsi se nachází udržované dětské hřiště a objekt bývalé hasičárny, který slouží jako zázemí pro Rodinné centrum Lodička a pro pořádání sousedských setkání. Objekt prochází v současné době zásadní rekonstrukcí.

Prostor návsi je tvořen převážně zpevněnou plochou a je využíván k parkování osobních a nákladních aut. Rybník doposud sloužil jako požární nádrž a je od návsi oddělen nepříliš estetickým plotem.

 

Cílem studie je navrhnout prostorovou dispozici návsi, kde bude dostatek zeleně, místo pro odpočinek, sportovní aktivity a pořádání sousedských setkání (pálení čarodějnic, dětský den a podobně). Prostor by měl být propojen s rybníkem. Zároveň by studie měla vyřešit omezení vjezdu a parkování aut v prostoru návsi (pěší zóna) a případné přesunutí zastávky autobusu ve směru na Otice na bezpečnější místo. Studie bude tvořit podklad pro realizaci obnovy centra obce a případnou žádost o dotaci.

Jak využijí nápad obyvatelé Strančic a přidružených obcí

Obec by neměla příliš mluvit do konkrétní architektury soukromých staveb. Ale Obec může ve veřejném prostoru nastavovat v místě nějakou laťku a jít příkladem. Spolupráce s architekty je proto velmi důležitá. Danému místu, ulici, vesnici vtiskává dlouhodobou vnější identitu.

Proto je vypracování Studie jak bude náves za pár let vypadat první nezbytný krok. Věřím, že se tak i u nás ve Všechromech podaří během dohledné doby dát návsi hezký a funkční vzhled, se kterým souzní většina obyvatel.

 

Centrum obce se tak stane funkční, jedinečné, inspirující a zajímavé pro obyvatele obce i pro případné návštěvníky.

Nejlepší projekty podpoříš hlasováním 11.- 30.6.2021 přímo na OÚ

Nejlepší projekty podpořte hlasováním 11.- 30.6.2021 přímo na OÚ

Hlasovací lístky od 1.6.2021 

bottom of page