top of page

6 KROKŮ JAK PODAT NÁVRH

  1. Dívejte se kolem sebe a nápady na zlepšení svého okolí prodiskutujte s přáteli, rodinou, sousedy, kolegy, …

  2. Zjistěte si vlastníka pozemku/budovy, které se Váš nápad týká . Pokud je vlastníkem obec Strančice, můžete postupovat dále.

  3. Místo nafoťte, navrhněte nová řešení místa, návrh řešení načrtněte – inspirujte se v jiných městech a obcích. Základní inspiraci najdete i na těchto stránkách zde.

  4. Zkuste odhadnout rozpočet návrhu – včetně přípravných prací, projektové dokumentace a prací s návrhem souvisejících. Celkový rozpočet návrhu se musí u malých projektů vejít od 30.000 do 100.000 Kč včetně DPH a u velkých od 100.001 do 350.000 Kč včetně DPH. Pokud si nebudete vědět rady s odhadem rozpočtu, nic se neděje, návrh určitě v termínu podejte a zúčastněte se veřejného projednání. Odhadem rozpočtu se pak budeme zabývat při hodnocení návrhů.

  5. Veškeré informace sepište do formuláře (ke stažení zde) a odešlete s označením "Stavíme společně" na obení úřad poštou, osobně nebo emailem na obec@strancice.cz . Tím oficiálně návrh podáte ke zpracování.

  6. Získejte pro svůj návrh podporu svých sousedů, přátel, obyvatel Strančic.

BUDE SE HODIT

Předkládat projektový návrh lze elektronicky i písemně, je to na zvážení předkladatele.

Písemná forma:

Vyplněný formulář (ke stažení zde) včetně všech příloh se odevzdává v uzavřené obálce označené nápisem „Stavíme společně

osobně na podatelně Obecního úřadu, nebo poštou na adresu: Obecní úřad Strančice, Revoluční 383, 25163 Strančice

Elektronická forma:

Formuláře je stáhnout možné formátu .docx zde, vyplnit v počítači uložit a společně s naskenovanými přílohami  a předmětem "Stavíme společně"a odeslat na emailovou adresu: obec@strancice.cz .

bottom of page