top of page

Zapomenuté cesty -

Do Všechrom

inspirace 1.jpg
ikona person.png

Ing. Dana Jirásková

png-clipart-google-map-maker-computer-ic

k.ú. Všechromy

ikona peníze 2.png

200.000 Kč

ikona kalendář.png

2021

Popis projektu

Dostat se ke Všechromskému hřbitovu a projít se dnes již slavnou Lipovou alejí není dnes pro pěší úplně jednoduché. Asi nejlepší cestou je dojít do Všechrom po cyklostezce 0065, na návsi se dát doleva, přejít silnici a kolem čerpací stanice. Mnoho z nás to zkouší i přes Všechromskou křižovatku, ale s několika dětmi to není úplně bezpečné. Zpět do Strančic je dnes nutné jít stejnou cestou.

 

Obec Strančice má ve vlastnictví pozemky parc. číslo. 437 a 438, katastrální území Všechromy, které by umožnily propojit lipovou alej s cestou U Kunic, vedoucí k židovskému hřbitovu. Cílem mého návrhu je tedy obnovit zapomenutou cestu na výše uvedených parcelách. 

 

Obsah navrhovaného projektu:

  • Domluvit se s majitelem nebo nájemcem pole, aby byl ponechán pruh pro cestu (stezku) pro pěší nebo na kole,

  • Cesta bude polní, nezpevněná (viz příloha)

  • Kolem cesty budou vysázené vzpomínkové stromy. Každá rodina, nebo zájemce si bude moci zasadit svůj vlastní strom a označit ho cedulkou (jméno, datum)

  • Pro financování nákladů na pořízení stromů a k výsadbě nutného materiálu je možné využít aktuálně aktivní dotaci MŽP.  Náklady mohou být hrazeny až do výše 250.000 Kč a maximální výše podpory je 100%. 

  • Na cestě bude vytvořeno pár přírodních hracích prvků pro děti – dřevěná opičí dráha (viz příloha)

  • Informační cedulí a lavičkou bude vyznačené nejvyšší místo stezky, případně místo s nejlepším výhledem

  • Údržba v dalších letech - kosení kolem cesty, údržba stromů a atrakcí

Jak využijí nápad obyvatelé Strančic a přidružených obcí

Tento kus cesty/stezky by rozšířil možnosti jak se dostat ze Strančic k Všechromskému hřbitovu, nebo do Všechrom a zpět.

Pro pěší procházku, nebo na kole, by dále vznikl téměř ideální okruh: Strančice, K Měnírně – U bývalého drážního domku – Všechromy náves – Všechromy hřbitov – Strančice, židovský hřbitov – Strančice, K Měnírně, viz příloha projektu.  

Vztah k vysazeným stromům by posílil vztah k okolí, zvýšil zájem obyvatel o přírodu a ekologii. Navíc pozorovat růst vysázených stromů bude dalším důvodem, proč se na cestu vracet. Jde o jedno z nejvyšších bodů na této straně dálnice na území Strančic, a z cesty bude hezký výhled do okolí.

Nejlepší projekty podpoříš hlasováním 11.- 30.6.2021 přímo na OÚ

Nejlepší projekty podpořte hlasováním 11.- 30.6.2021 přímo na OÚ

Hlasovací lístky od 1.6.2021 

bottom of page