top of page

HLASOVÁNÍ

Vážení spoluobčané,

hlasovací lístky ke stažení (popřípadě online hlasovací formulář) budou připraveny od 17.6.2024 (po ukončení podávání návrhů a posouzení jejich proveditelnosti). Vyplněný hlasovací lístek je potřeba odevzdat od 17. června do 28. června 2024 v úředního hodinách přímo na obecním úřadu na adrese Revoluční 383, 25163 Strančice. 

V letošním roce jsme přijali celkem .... návrhů/projektů od vás občanů. Hlasovací lístek neobsahuje podrobné informace k jednotlivým projektům, proto v případě Vašeho zájmu, doporučujeme navštivte stránku www.stavime-spolecne.com/navrhy, kde najdete podrobnosti ke všem soutěžním projektům.

O HLASOVÁNÍ:
  • Hlasovat je možné od 17. června do 28. června 2024 v úředního hodinách přímo na obecním úřadu a to osobním odevzdáním vyplněného hlasovacího lístku.

  • Hlasovat může osoba, která dovršila věk 16 let a má trvalé bydliště ve Strančicích (resp. přidružených obcích)

  • Hlasovací lístky, které budou špatně vyplněny anebo budou obsahovat nepravdivé informace budeme muset bohužel vyřadit, proto prosím vyplňujte hlasovací lístky pečlivě.

 
JAK HLASOVAT:

Pro hlasování je možné udělit kladné hlasy, jednomu projektu lze přidělit maximálně 2 hlasy. Celkem můžete rozdělit 8 hlasů, z toho 4 pro velké projekty a 4 pro malé projekty.

 

Neváhejte a zvolte projekt, který je Vašemu srdci nejblíže.

 

Váš starosta

Oldřich Trejbal

bottom of page